• +7 (47396) 9-17-38
Копанки, Озерная ул, 3

Общежитие и интернат

МКОУ Копанская ООШ на имеет общежития и интерната.